BUĎME EKOLOGICKÍ

S cieľom prispieť k dosiahnutiu udržiteľnej planéty chce spoločnosť EURO STRAWS usilovať o ekologické riešenia.

Znečistenie plastovými slamkami

Znečistenie plastami má veľmi negatívny dopad na oceány a živočíchy, ktoré sa v nich vyskytujú. Plastové slamky sú jedným z najrozšírenejších zdrojov znečistenia. Vďaka tomu je poslednou dobou venovaná väčšia pozornosť na enviromentálne riešenie. Stále viac krajín podniká kroky k zákazu využívania plastových slamiek a k hľadaniu náhradných riešení.

VEDELI STE, ŽE..?

8

Až 8,3 miliardy plastových slamiek znečisťuje svetové pláže.

320

Ročně se celosvětově vyrobí 320 milionů tun plastu.

8

Okolo 8 milionů tun plastového odpadu se v současnosti vyskytuje ve světových mořích a oceánech.

200

Plastové slamky sa aj po 200 rokoch úplne nerozložia.

20

Globálně se zrecykluje méně než pětina všech plastů.

1

Plastovým znečištěním je každoročně zabito více než milion mořských savců, želv a mořských ptáků.
Štatistické zdroje: National Geographic, BBC, Eunomia, Our World in Data, sas.org, phys.org

NEBEZPEČENSTVO MENOM MIKROPLAST

V septembri 2017 denník The Guardian uviedol, že testy ukazujú, že 80 % vody, ktorú pije miliarda ľudí, je znečistená mikroplastami. Chemikálie a patogény sa môžu nachádzať na nanoplastoch a vstupovať tak do ľudského tela a orgánov. Vedci neustále testujú, ako nanoplast ovplyvňuje ľudské zdravie.

Hlavné zdroje zvýšeného znečistenia mikroplastami nejde kompletne vysledovať, ale môžu to byť napríklad tzv. „zelené“ produkty so zníženým obsahom plastov. Pri vývoji a výrobe bambusových slamiek sme pre použitie akýchkoľvek plastových prostriedkov netolerantní a sú tak prísne zakázané. Komplexná šetrnosť k životnému prostrediu sa dá dosiahnuť bez akýchkoľvek plastových látok.

Muž s nápojem

EKO PLAST?

Množstvo ekologických produktov zaplavuje trh už niekoľko rokov a na mnohých z nich sa uvádza, že sú „Vyrobené z prírodných rastlinných vlákien“. V skutočnosti obsahujú 10 až 90 percent jemne pridaných plastov bez ďalšieho upozornenia.

„Zníženie“ používania plastov je skutočne jedným zo spôsobov, ako byť šetrnejším k životnému prostrediu. Po rokoch neúspechu vo výskume mnohí z obchodných partnerov navrhli, že eko plast je voliteľný biologicky rozložiteľný prostriedok. Avšak, bez ohľadu na to, ako je ekoplast propagovaný, naozaj nie je rozložiteľný v prírode. Eko plasty sú kompostovateľné len v komerčných kompostovacích zariadeniach. Pokiaľ sa teda tieto zelené plasty budú vyhadzovať ako bežný odpad, čo sa stane s ich zbytkovým plastom?

Sklenice s nápoji

100% PRÍRODNÉ

EURO STRAWS chce zmeniť spôsob, akým svet používa výrobky na jedno použitie. Slamky z prírodných vlákien pochádzajú z udržateľného bambusového lesa a vylučujú použitie akéhokoľvek druhu plastu. Tieto plne biologicky rozložiteľné slamky sú prvým krokom EURO STRAWS k vytvoreniu „čistého“ zajtrajška.